ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot

dot


Untitled Document
  

Untitled Document

 


 
 
อัตราแลกเปลี่ยน

 
 
 
Link Exchange
คำค้นหา
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี  เกาหลี บริษัททัวร์ เที่ยว ท่องเที่ยว ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก การบินไทย แอร์เอเชีย thai airways จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ในประเทศ เกาะช้าง เกาะล้าน ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์จีน korea ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลีราคาถูก


ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง V.I.P. Hongkong 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline ชั้น BUSINESS [HKG-EK12] article

 

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง V.I.P. Hongkong 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline ชั้น BUSINESS [HKG-EK12]

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง • บินหรู สายการบิน Emirate Airline (EK) ชั้น BUSINESS CLASS (ไป-กลับ) • เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่ทุกที่นั่ง • • มีบริการเลานจ์สำหรับชั้นบิสเนททั้งบนเครื่องบินและสนามบิน (ทั้งไป-กลับ) • พักโรงแรม..!! 4ดาว ย่านช้อปปิ้งถนนนาธาน • สักการะขอพร กับ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง • วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, สำนักนางชี, พระใหญ่ลันเตา, เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัสเบย์ • อิ่มอร่อยกับติ่มซำรสต้นตำรับ และอาหารกวางตุ้ง สไตล์ฮ่องกง • อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย 
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2016-04-02 3 วัน G2HKGEK160402V1 EK 24,900 ติดต่อเรา
2016-04-13 3 วัน G2HKGEK160413V1 EK 27,900 ติดต่อเรา
2016-04-14 3 วัน G2HKGEK160414V1 EK 27,900 ติดต่อเรา
2016-04-22 3 วัน G2HKGEK160422V1 EK 24,900 ติดต่อเรา
2016-04-29 3 วัน G2HKGEK160429V1 EK 24,900 ติดต่อเรา
2016-04-30 3 วัน G2HKGEK160430V1 EK 24,900 ติดต่อเรา
2016-05-05 3 วัน G2HKGEK160505V1 EK 24,900 ติดต่อเรา
2016-05-06 3 วัน G2HKGEK160506V1 EK 25,900 ติดต่อเรา
2016-05-20 3 วัน G2HKGEK160520V1 EK 25,900 ติดต่อเรา
2016-06-03 3 วัน G2HKGEK160603V1 EK 24,900 ติดต่อเรา

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Light
10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น เคาน์เตอร์  T สายการบิน Emirate Airlines (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
13.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airlines (EK) Business class  เที่ยวบินที่ EK384
17.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออกEXIT B   จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง  จากนั้นนำท่านชม ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights (โชว์รอบ 20.00 น.  ในกรณีเดินทางมาทันเวลา)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  เข้าสู่ที่พัก Prudential Hotel , Kimberley hotel , Park hotel   หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 2 : ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – วัดแชกงหมิว – พระใหญ่ลันเตา+กระเช้า นองปิง – อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET MALL-นั่งรถชมเมืองOPEN TOP BUS
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
  จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน หรือ วัดหว่องไทซิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เพื่ออุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา ปัจจุบันถือเป็นวัดของลัทธิเต๋าที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่งและยังมีความแม่นยำในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย...จากนั้นนำท่านชม วัดชีหลิน สำนักนางชีในพระพุทธศาสนาฝ่ายลัทธิมหายานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของราชวงศ์ถังของจีน ตัวอารามจะมีมากมายหลายหลังซึ่งแต่ละหลังจะมีองศ์พระโพธิสัตว์ให้ผู้คนได้กราบไหว้...จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน ในทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเดินทาง สู่เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลก ของฮ่องกงนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากกระเช้าลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิง บนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.จากรถกระเช้าท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตกและป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้สักการะพระใหญ่เกาะลันเตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลาง แจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่ง ทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุกหรือเครื่องประดับตริสตัลเพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน...จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITY GATE OUTLET มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY CHAIN ฯลฯฯ ....จากนั้นพิเศษสุดๆ นำทุกท่านนั่งรถ Open top Bus 2 ชั้น open air เพื่อชมเมืองบนถนนนาธาน จิมซาจุ่ย เลดี้มาเก๊ต ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศโดยรอบๆเมืองและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ OPEN TOP BUS ใช้เวลา (ประมาณ 30-45 นาที )  (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
  เข้าสู่ที่พัก Prudential Hotel , Kimberley hotel , Park hotel   หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 3 : ฮ่องกง – ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) – รีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
  นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณเขา The Peak  หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน  เป็นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ่ (Madame Tussauds) ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขายของฝาก ร้านขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปปิ้งที่สูงที่สุดในฮ่องกง ...จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป..จากนั้นนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ~ ห่านย่าง
บ่าย

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria 

                             *** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
  สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.15 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airline(EK) Business class  เที่ยวบินที่  EK385
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ….                         
 

 

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 2 เมษายน 2559
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 31,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 23,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-HKG 2016-04-02 13.45-17.30 EK EK384
2 HKG-BKK 2016-04-04 21.15-23.15 EK EK385

 

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 13 เมษายน 2559
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 27,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 27,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 34,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 26,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-HKG 2016-04-13 13.45-17.30 EK EK384
2 HKG-BKK 2016-04-15 21.15-23.15 EK EK385

 

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 14 เมษายน 2559
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 27,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 27,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 34,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 26,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-HKG 2016-04-14 13.45-17.30 EK EK384
2 HKG-BKK 2016-04-16 21.15-23.15 EK EK385

 

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 22 เมษายน 2559
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 31,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 23,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-HKG 2016-04-22 13.45-17.30 EK EK384
2 HKG-BKK 2016-04-24 21.15-23.15 EK EK385

 

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 29 เมษายน 2559
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 31,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 23,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-HKG 2016-04-29 13.45-17.30 EK EK384
2 HKG-BKK 2016-05-01 21.15-23.15 EK EK385

 

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 30 เมษายน 2559
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 31,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 23,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-HKG 2016-04-30 13.45-17.30 EK EK384
2 HKG-BKK 2016-05-02 21.15-23.15 EK EK385

 

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 5 พฤษภาคม 2559
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 31,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 23,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-HKG 2016-05-05 13.45-17.30 EK EK384
2 HKG-BKK 2016-05-07 21.15-23.15 EK EK385

 

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 6 พฤษภาคม 2559
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 25,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 25,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 32,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 25,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 25,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 24,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-HKG 2016-05-06 13.45-17.30 EK EK384
2 HKG-BKK 2016-05-08 21.15-23.15 EK EK385

 

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 20 พฤษภาคม 2559
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 25,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 25,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 32,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 25,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 25,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 24,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-HKG 2016-05-20 13.45-17.30 EK EK384
2 HKG-BKK 2016-05-22 21.15-23.15 EK EK385

 

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 3 มิถุนายน 2559
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 31,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 23,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-HKG 2016-06-03 13.45-17.30 EK EK384
2 HKG-BKK 2016-06-05 21.15-23.15 EK EK385
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ 
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น *** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Business Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า) 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา 
3. ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตเยอรมัน พาสสปอร์ตลาว 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ) 
9. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เงื่อนไขการจอง 
1. วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแล คณะทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 
2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ 
จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
7. กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 
8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
4.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว(กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
++ เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 
++ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
++ โรงแรมในฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกะทัดรัต ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง :

1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท (และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน )
2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-807-5566
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี

วิชาญชัย  บุญแสง

ไทยพาณิชย์

สะพานใหม่

หมายเลขบัญชี

ออมทรัพย์

*** หมายเหตุ : การโอนเงินจะต้องโอนเงินเข้าในบัญชีนี้เท่านั้น
สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-807-5566 อีเมล์ : info@touronholiday.comทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (ทัวร์ MFM-FD03) article
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (ทัวร์ MFM-FD04) article
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (ทัวร์ MFM-FD02) article
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ TG Thai Smile 3วัน 2คืน (ทัวร์ MFM-WE03) article
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ TG Thai Smile 3วัน 2คืน (ทัวร์ MFM-WE04) article
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HKG-HX11) • เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน !! (รวมค่าเข้าแล้ว) • สัมผัสดินแดนใหม่ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ MYSTIC POINT กับโซนแห่งความลึกลับ • เที่ยวดิสนีย์แลน article
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (CAN-EK01) article
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (HKG-EK03) ** พักฮ่องกง 2 คืน มาเก๊า 1 คืน ** article
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (ทัวร์ MFM-FD01) article
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ TG Thai Smile 3วัน 2คืน (ทัวร์ MFM-WE01) article
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง จู่ไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (พักเซินเจิ้น 1 คืน จู่ไห่ 1คืน) โดยสายการบิน Emirate Airline EK (ทัวร์ HKG-EK02) article
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HKG-HX12) article
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง-มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิก (HKG-CX05) article
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก << พักฮ่องกง 2 คืน >> (HKG-HX06) article
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 5วัด 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก CX (HKG-CX16) article
ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline EK
Escort Inter Group Co.,Ltd. (EIG)

22/5 ซอยเพชรเกษม 69  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160

Tel: 02-807-5566  E-mail : info@touronholiday.com


www.Touronholiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ( ทัวร์ญี่ปุ่น , ทัวร์เกาหลี , ทัวร์จีน , ทัวร์ฮ่องกง , ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์ไต้หวัน , ทัวร์อินเดีย , ทัวร์พม่า , ทัวร์เวียดนาม , ทัวร์มาเลเซีย , ทัวร์สิงคโปร์ ) ทัวร์ยุโรป ( ทัวร์อิตาลี , ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ , ทัวร์ฝรั่งเศส , ทัวร์อังกฤษ , เวลล์ , ทัวร์สก็อตแลนด์ , ทัวร์เยอรมัน , ทัวร์ออสเตรีย , ทัวร์ฮังการี , ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ) ทัวร์ออสเตรเลีย , ทัวร์นิวซีแลนด์ , ทัวร์รัสเซีย : ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์เชียงราย , ทัวร์กระบี่ , ทัวร์ภูเก็ต , ทัวร์อุบลราชธานี , ทัวร์เลย : ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศ , ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ (เอเชีย,ยุโรป,ออสเตรเลีย,ตะวันออกกลาง,แอฟริกา,อเมริกา)