ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot

dot


Untitled Document
  

Untitled Document

 


 
 
อัตราแลกเปลี่ยน

 
 
 
Link Exchange
คำค้นหา
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี  เกาหลี บริษัททัวร์ เที่ยว ท่องเที่ยว ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก การบินไทย แอร์เอเชีย thai airways จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ในประเทศ เกาะช้าง เกาะล้าน ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์จีน korea ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลีราคาถูก


ทัวร์ฮ่องกง


ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (ทัวร์ MFM-FD03)article

      ประเทศ        : ฮ่องกง 

ระยะเวลา      : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือน สิงหาคม  2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

7,900

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (ทัวร์ MFM-FD04)article

      ประเทศ        : ฮ่องกง 

ระยะเวลา      : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือน กันยายน  2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

7,900

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (ทัวร์ MFM-FD02)article

      ประเทศ        : ฮ่องกง 

ระยะเวลา      : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือน กรกฎาคม  2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

7,900

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ TG Thai Smile 3วัน 2คืน (ทัวร์ MFM-WE03)article

      ประเทศ        : ฮ่องกง 

ระยะเวลา      : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือน สิงหาคม  2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

8,900

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ thai smile

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ TG Thai Smile 3วัน 2คืน (ทัวร์ MFM-WE04)article

ประเทศ        : ฮ่องกง 

ระยะเวลา      : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือน กันยายน  2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

8,900

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ thai smile

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง V.I.P. Hongkong 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline ชั้น BUSINESS [HKG-EK12]article

     ประเทศ        : ฮ่องกง 

ระยะเวลา      : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน  2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

24,900

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HKG-HX11) • เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน !! (รวมค่าเข้าแล้ว) • สัมผัสดินแดนใหม่ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ MYSTIC POINT กับโซนแห่งความลึกลับ • เที่ยวดิสนีย์แลนarticle

    ประเทศ        : ฮ่องกง มาเก๊า

ระยะเวลา      : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือน เมษายน 2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

28,900

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (CAN-EK01)article

    ประเทศ        : ฮ่องกง 

ระยะเวลา      : 5 วัน 4 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือน เมษายน 2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

21,900

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (HKG-EK03) ** พักฮ่องกง 2 คืน มาเก๊า 1 คืน **article

    ประเทศ        : ฮ่องกง มาเก๊า

ระยะเวลา      : 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

23,900

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (ทัวร์ MFM-FD01)article

   ประเทศ        : ฮ่องกง มาเก๊า

ระยะเวลา      : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

7,900

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ TG Thai Smile 3วัน 2คืน (ทัวร์ MFM-WE01)article

   ประเทศ        : ฮ่องกง มาเก๊า

ระยะเวลา      : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

8,900

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง จู่ไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (พักเซินเจิ้น 1 คืน จู่ไห่ 1คืน) โดยสายการบิน Emirate Airline EK (ทัวร์ HKG-EK02)article

   ประเทศ        : ฮ่องกง มาเก๊า

ระยะเวลา      : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

10,900

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HKG-HX12)article

   ประเทศ        : ฮ่องกง

ระยะเวลา      : 5 วัน 3 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือนเมษายน 2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

27,900

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง-มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิก (HKG-CX05)article

   ประเทศ        : ฮ่องกง มาเก๊า

ระยะเวลา      : 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือนเมษายน 2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

29,900

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก << พักฮ่องกง 2 คืน >> (HKG-HX06)article

   ประเทศ        : ฮ่องกง

ระยะเวลา      : 3วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

16,900

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 5วัด 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก CX (HKG-CX16)article

  ประเทศ        : ฮ่องกง

ระยะเวลา      : 4 วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

16,900

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline EK

 ประเทศ        : ฮ่องกง

ระยะเวลา      : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง    : ช่วงเดือนเมษายน 2559

ราคาเริ่มต้น

สายการบิน

10,900

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Emirate Airline EK

หน้า 1/1
1
[Go to top]
Escort Inter Group Co.,Ltd. (EIG)

22/5 ซอยเพชรเกษม 69  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160

Tel: 02-807-5566  E-mail : info@touronholiday.com


www.Touronholiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ( ทัวร์ญี่ปุ่น , ทัวร์เกาหลี , ทัวร์จีน , ทัวร์ฮ่องกง , ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์ไต้หวัน , ทัวร์อินเดีย , ทัวร์พม่า , ทัวร์เวียดนาม , ทัวร์มาเลเซีย , ทัวร์สิงคโปร์ ) ทัวร์ยุโรป ( ทัวร์อิตาลี , ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ , ทัวร์ฝรั่งเศส , ทัวร์อังกฤษ , เวลล์ , ทัวร์สก็อตแลนด์ , ทัวร์เยอรมัน , ทัวร์ออสเตรีย , ทัวร์ฮังการี , ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ) ทัวร์ออสเตรเลีย , ทัวร์นิวซีแลนด์ , ทัวร์รัสเซีย : ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์เชียงราย , ทัวร์กระบี่ , ทัวร์ภูเก็ต , ทัวร์อุบลราชธานี , ทัวร์เลย : ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศ , ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ (เอเชีย,ยุโรป,ออสเตรเลีย,ตะวันออกกลาง,แอฟริกา,อเมริกา)