ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot

dot


Untitled Document
  

Untitled Document

 


 
 
อัตราแลกเปลี่ยน

 
 
 
Link Exchange
คำค้นหา
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี  เกาหลี บริษัททัวร์ เที่ยว ท่องเที่ยว ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก การบินไทย แอร์เอเชีย thai airways จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ในประเทศ เกาะช้าง เกาะล้าน ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์จีน korea ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลีราคาถูก


ประเทศเคนย่า article

Tour On Holiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร ทัวร์เวียดนาม ทัวร์จีน ทัวร์ยุโรป เป็นต้น
ทัวร์ในประเทศ : เกาะช้าง เกาะล้าน และทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก : การบินไทย (Thai airways) แอร์เอเชีย และสายการบินชั้นนำของโลกอีกมากมาย
เลือกใช้บริการกับ บริษัททัวร ชั้นนำของเมืองไทย Tour On Holiday.com
 
ข้อมูลยื่นขอวีซ่าประเทศเคนย่า

สถานฑูตเคนย่า
ที่อยู่: 62 ซ.ทองหล่อ 5 (สุขุมวิท 55) ถ.สุขุมวิท คลองตัน กทม.10110
โทรศัพท์: 02-7125721
เวปไซต์:
http://www.kenyaembassy.or.th/trade.htm
วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-17.00 น. 
                                                  วันและเวลาการยื่นวีซ่า: 
                                                  วันและเวลาการรับวีซ่า:
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศเคนย่า
        1.หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างในเล่ม สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
        2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ หน้าตรง พื้นหลังเป็นสีขาว ไม่ใส่แว่นตาดำ และต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์
        3.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
        4.ใบรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปเคนย่า หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
        5.กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6เดือน
        6.กรณีข้าราชการ ขอจดหมายรับรองการเป็นข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
        7.กรณีแม่บ้าน ใช้สำเนาทะเบียนสมรส
        8.กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศเคนย่า 
 
          สถานที่เกี่ยวข้อง 
        กระทรวงการต่างประเทศ แผนกอัฟริกัน โทร.02-6435000
การเดินทางเข้าประเทศ เคนย่า เราต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนนะครับ ฉีดเพียงครั้งเดียว สามารถป้องกันได้ถึง 10 ปี
   
          สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง
        1.ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกแคลาย จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 02 590 3235,02 951 1168-79
        2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนสาทร โทร 02 286 5114 
        3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร 02 249 4110, 02 249 4118

          หมายเหตุ
       - ราคาการฉีดวัคซีน = 550 บาท / เข็ม (ยกเว้นที่ สถาบันบำราศนราดูร ราคา 600 บาท)
       
          การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะ ป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี
       - การฉีดวัคซีน ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน 
       - หลักฐานการฉีด ให้นำหนังสือเดินทางตัวจริง หรือถ่ายเอกสาร(หน้าที่มีชื่อ)

 

 

 

 

 

.:: ข้อมูลยื่นขอวีซ่า ::.
 

 
ข้อมูลยื่นขอวีซ่า

Escort Inter Group Co.,Ltd. (EIG)

22/5 ซอยเพชรเกษม 69  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160

Tel: 02-807-5566  E-mail : info@touronholiday.com


www.Touronholiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ( ทัวร์ญี่ปุ่น , ทัวร์เกาหลี , ทัวร์จีน , ทัวร์ฮ่องกง , ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์ไต้หวัน , ทัวร์อินเดีย , ทัวร์พม่า , ทัวร์เวียดนาม , ทัวร์มาเลเซีย , ทัวร์สิงคโปร์ ) ทัวร์ยุโรป ( ทัวร์อิตาลี , ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ , ทัวร์ฝรั่งเศส , ทัวร์อังกฤษ , เวลล์ , ทัวร์สก็อตแลนด์ , ทัวร์เยอรมัน , ทัวร์ออสเตรีย , ทัวร์ฮังการี , ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ) ทัวร์ออสเตรเลีย , ทัวร์นิวซีแลนด์ , ทัวร์รัสเซีย : ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์เชียงราย , ทัวร์กระบี่ , ทัวร์ภูเก็ต , ทัวร์อุบลราชธานี , ทัวร์เลย : ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศ , ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ (เอเชีย,ยุโรป,ออสเตรเลีย,ตะวันออกกลาง,แอฟริกา,อเมริกา)