ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot

dot


Untitled Document
  

Untitled Document

 


 
 
อัตราแลกเปลี่ยน

 
 
 
Link Exchange
คำค้นหา
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี  เกาหลี บริษัททัวร์ เที่ยว ท่องเที่ยว ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก การบินไทย แอร์เอเชีย thai airways จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ในประเทศ เกาะช้าง เกาะล้าน ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์จีน korea ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลีราคาถูก


ประเทศพม่า article

Tour On Holiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร ทัวร์เวียดนาม ทัวร์จีน ทัวร์ยุโรป เป็นต้น
ทัวร์ในประเทศ : เกาะช้าง เกาะล้าน และทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก : การบินไทย (Thai airways) แอร์เอเชีย และสายการบินชั้นนำของโลกอีกมากมาย
เลือกใช้บริการกับ บริษัททัวร ชั้นนำของเมืองไทย Tour On Holiday.com
 
ข้อมูลยื่นขอวีซ่าประเทศพม่า


                                                                      สถานฑูตพม่า
 ที่อยู่: 132 ถนนสาทรเหนือ กทม.10500
 โทรศัพท์: 02-2340278 , 02-2344789

  วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-16.30 น.
  วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-12.00 น.
                                                                                                                             และ 13.00 น.-15.00 น.

                                                                       วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 15.00 น.-16.30 น.
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศพม่า
        1.หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างในเล่ม สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
        2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีอ่อน ไม่ใส่แว่นตาดำ และต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศพม่า
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศพม่า
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลา
ดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
810 บาท
4 วันทำการ
 
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1260 บาท
1 วันทำการ
ด่วน 1 วัน
ธุรกิจ
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1440 บาท
4 วันทำการ
 
ธุรกิจ
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
7200 บาท
4 วันทำการ
 
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 1000 บาท 

 

 

 

 

 

.:: ข้อมูลยื่นขอวีซ่า ::.
 

 
ข้อมูลยื่นขอวีซ่า

Escort Inter Group Co.,Ltd. (EIG)

22/5 ซอยเพชรเกษม 69  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160

Tel: 02-807-5566  E-mail : info@touronholiday.com


www.Touronholiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ( ทัวร์ญี่ปุ่น , ทัวร์เกาหลี , ทัวร์จีน , ทัวร์ฮ่องกง , ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์ไต้หวัน , ทัวร์อินเดีย , ทัวร์พม่า , ทัวร์เวียดนาม , ทัวร์มาเลเซีย , ทัวร์สิงคโปร์ ) ทัวร์ยุโรป ( ทัวร์อิตาลี , ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ , ทัวร์ฝรั่งเศส , ทัวร์อังกฤษ , เวลล์ , ทัวร์สก็อตแลนด์ , ทัวร์เยอรมัน , ทัวร์ออสเตรีย , ทัวร์ฮังการี , ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ) ทัวร์ออสเตรเลีย , ทัวร์นิวซีแลนด์ , ทัวร์รัสเซีย : ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์เชียงราย , ทัวร์กระบี่ , ทัวร์ภูเก็ต , ทัวร์อุบลราชธานี , ทัวร์เลย : ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศ , ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ (เอเชีย,ยุโรป,ออสเตรเลีย,ตะวันออกกลาง,แอฟริกา,อเมริกา)