ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot

dot


Untitled Document
  

Untitled Document

 


 
 
อัตราแลกเปลี่ยน

 
 
 
Link Exchange
คำค้นหา
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี  เกาหลี บริษัททัวร์ เที่ยว ท่องเที่ยว ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก การบินไทย แอร์เอเชีย thai airways จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ในประเทศ เกาะช้าง เกาะล้าน ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์จีน korea ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลีราคาถูก


ประเทศจีน article

Tour On Holiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร ทัวร์เวียดนาม ทัวร์จีน ทัวร์ยุโรป เป็นต้น
ทัวร์ในประเทศ : เกาะช้าง เกาะล้าน และทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก : การบินไทย (Thai airways) แอร์เอเชีย และสายการบินชั้นนำของโลกอีกมากมาย
เลือกใช้บริการกับ บริษัททัวร ชั้นนำของเมืองไทย Tour On Holiday.com
 

 

ข้อมูลยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

สถานฑูตจีน
ที่อยู่: 57 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-6272150 ต่อ 58-61
เว็ปไซต์: http:\\www.chinaembassy.or.th/th/
                                            วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-11.30 น.
                                            วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
        1.หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างในเล่มสำหรับประทับตราวีซ๋าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
        2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1-2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีอ่อน ไม่ใส่แว่นตาดำ และต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลาดำ
เนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1000 บาท
4 วันทำการ
single 3 เดือน
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1800 บาท
2-3 วันทำการ
single 3 เดือน
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
2200 บาท
1 วันทำการ
single 3 เดือน
ท่องเที่ยว
เข้าออกสองครั้ง (Double)
3200 บาท
1 วันทำการ
double 6 เดือน
ท่องเที่ยว
เข้าออกสองครั้ง (Double)
2800 บาท
2-3 วันทำการ
double 6 เดือน
ท่องเที่ยว
เข้าออกสองครั้ง (Double)
2000 บาท
4 วันทำการ
double 6 เดือน
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
4200 บาท
1 วันทำการ
multiple half-year
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
3800 บาท
2-3 วันทำการ
multiple half-year
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
3000 บาท
4 วันทำการ
multiple half-year
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
5700 บาท
1 วันทำการ
multiple one-year
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
5300 บาท
2-3 วันทำการ
multiple one-year
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
4500 บาท
4 วันทำการ
multiple one-year
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
5600 บาท
1 วันทำการ
pp.อเมริกา
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
5200 บาท
2-3 วันทำการ
pp.อเมริกา
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
4400 บาท
4 วันทำการ
pp.อเมริกา
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
2300 บาท
1 วันทำการ
other countries
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1900 บาท
2-3 วันทำการ
other countries
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1100 บาท
4 วันทำการ
other countries
ท่องเที่ยว
เข้าออกสองครั้ง (Double)
2850 บาท
1 วันทำการ
other countries
ท่องเที่ยว
เข้าออกสองครั้ง (Double)
2450 บาท
2-3 วันทำการ
other countries
ท่องเที่ยว
เข้าออกสองครั้ง (Double)
1650 บาท
4 วันทำการ
other countries
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
3400 บาท
1 วันทำการ
multiple half-year
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
3000 บาท
2-3 วันทำการ
multiple half-year
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
2200 บาท
4 วันทำการ
multiple half-year
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
4500 บาท
1 วันทำการ
multiple one-year
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
4100 บาท
2-3 วันทำการ
multiple one-year
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
3300 บาท
4 วันทำการ
multiple one-year
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 1000 บาท 

 

 

.:: ข้อมูลยื่นขอวีซ่า ::.
 

 

 

 

 
ข้อมูลยื่นขอวีซ่า

Escort Inter Group Co.,Ltd. (EIG)

22/5 ซอยเพชรเกษม 69  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160

Tel: 02-807-5566  E-mail : info@touronholiday.com


www.Touronholiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ( ทัวร์ญี่ปุ่น , ทัวร์เกาหลี , ทัวร์จีน , ทัวร์ฮ่องกง , ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์ไต้หวัน , ทัวร์อินเดีย , ทัวร์พม่า , ทัวร์เวียดนาม , ทัวร์มาเลเซีย , ทัวร์สิงคโปร์ ) ทัวร์ยุโรป ( ทัวร์อิตาลี , ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ , ทัวร์ฝรั่งเศส , ทัวร์อังกฤษ , เวลล์ , ทัวร์สก็อตแลนด์ , ทัวร์เยอรมัน , ทัวร์ออสเตรีย , ทัวร์ฮังการี , ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ) ทัวร์ออสเตรเลีย , ทัวร์นิวซีแลนด์ , ทัวร์รัสเซีย : ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์เชียงราย , ทัวร์กระบี่ , ทัวร์ภูเก็ต , ทัวร์อุบลราชธานี , ทัวร์เลย : ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศ , ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ (เอเชีย,ยุโรป,ออสเตรเลีย,ตะวันออกกลาง,แอฟริกา,อเมริกา)